گزارش تصويری
آیین اختتامیه یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

آیین اختتامیه یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران
1402/02/10