اسامی برگزیدگان یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

بخش نگارگری   
برگزیده‌ها:
نفر اول: نغمه ترابیان
نفر دوم: هادی فقیهی
نفر سوم: مائده اینانلو

تقدیرشده‌ها:
محبوبه حسینی، سهیلا جاهد، مریم شاکری چالش‌تری، دنیا امام حسینی

بخش تذهیب
برگزیده‌ها:
نفر اول: بتول ثابتی
نفر دوم: زهرا دوستی
نفر سوم: نسرین آقامیری

تقدیرشده‌ها: زینب شاهی، زینب مسعودی، زهرا اسدی، فرینوش غلامعلی طهرانی

بخش طراحی
در این بخش سه هنرمند به صورت مشترک و بدون رتبه‌بندی برگزیده شدند که عبارتند از:
مریم رشیدی راد
علی رفیعی
سعیده رضایی

بخش گل و مرغ
در این بخش به تشخیص هیات داوران، برگزیدگان با توجه به کیفیت و کمیت آثار در دو گرایش «گل و مرغ» و «گل و مرغ لاکی» معرفی شدند:

گل و مرغ
نفر اول: رعنا شریلو
نفر دوم: محمدرضا آقامیری
نفر سوم: آزاده شوش‌پور

گل و مرغ لاکی
نفر اول: فاطمه غزالی
نفر دوم: فاطمه هندی
نفر سوم: سمیه شیرمحمدی